• Chính sách riêng tư bảo mật

Chính sách riêng tư bảo mật

 Xuân Hà cam kết không bán hay chia sẻ, trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3

– Bảo mật thông tin cho mọi khách hàng trong suốt trong và sau khi tiến hành vận chuyển.
– Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng nội bộ và chỉ các bộ phận có liên quan mới được sử dụng các thông tin này

* Các thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng một trong các mục đích sau:

– Phòng kinh doanh sử dụng để lập và xử lý đơn hàng cho khách
– Thông báo cho khách hàng về việc giao hàng, nhận hàng

Scroll
0904552002
0904552002